TEN NEN SHA INC.

  • %e2%98%85-torafuku_shinjuku001%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku002%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku004%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku007%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku009%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku014%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
大かまど飯
寅福
Okamado-meshi
Torafuku

Restaurant

  • 場所 ルミネ新宿1
  • 住所 東京都新宿区西新宿1-1-5