TEN NEN SHA INC.

%e2%98%85-torafuku_shinjuku001%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
torafuku_shinjuku002%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
torafuku_shinjuku004%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
torafuku_shinjuku007%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
torafuku_shinjuku009%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
torafuku_shinjuku014%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
%e2%98%85-torafuku_shinjuku001%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
大かまど飯
寅福
[ Okamado-meshi
Torafuku ]
Restaurant
場所
ルミネ新宿1
住所
東京都新宿区西新宿1-1-5
  • torafuku_shinjuku002%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku004%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku007%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku009%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc
  • torafuku_shinjuku014%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%92%e3%82%9a%e3%83%bc